Udflugter

Udflugt til Store Blåkilde, Flyverstenen og Årestrup Kirke august 2013

Udflugt til Fængselsmuseet i Horsens den 3. august 2014

De 2 fotos herover viser rockernes opholdsrum og samtalekøkken

Det var en spændende og indholdsrig udflugt til Fængselsmuseet i Horsens. Vi havde en meget engageret og hurtigttalende guide fra Århus Universitet, som fortalte om tidligere indsatte og deres virke indenfor fængslets mure. Rundvisningen varede ca. 1 time.

Før museumsbesøget indtog vi vor medbragte frokost  i parkanlægget ved fængselsmuseet og der var faktisk rigtig dejligt solskinsvejr, mens vi spiste. Vi var lige blevet færdige med frokosten, så styrtede regnen ned, så det var godt timet.

Efter museumbesøget trængte vi til en kaffetår og kager, og det nød vi også ved parkanlægget under et halvtag, hvor der var opstillet borde og bænke, da det regnede ret kraftigt.

Vi kørte derefter mod  Silkeborg ad  smukke veje for  til sidst at ende på Himmelbjerget, det er jo altid en sikker succes. Der vandrede vi rundt i området i dejligt vejr.

Efter at have travet rundt i terrænet, sluttede vi af med en lækker gang aftensmad  i Himmelbjergets restaurant. Alt i alt en rigtig vellykket udflugt.


Udflugt til Alrø i Horsens Fjord og Industimuseet i Horsens

søndag den 2. august 2015

Søndag den 2. august 2015 kl. 9,00 mødtes vi på P-pladsen ved forsamlingshuset for at staret udflugten  til Alrø og Industrimuseet i Horsens.Turen foregik i privatbiler og efter ca 1 times tid, holdt vi ind og fik en lille forfriskning ved en rasteplads i Norsminde.

Derefter fortsatte vi ad meget smukke veje, indtil vi ankom til Alrø.

Her fik vi en overdådig tartelet med 300 gram fyld.

Således godt mætte fortsatte vi til Industrimuseet i Horsens, hvor vi blev guidet rundt af en veloplagt tidligere skolelærer. Han fortalte levende og engageret om skolen og  undervisningen i gamle dage, og så fik vi også lige et nummer på hans violin, akkurat som man gjorde før undervisningstimen startede i de gode gamle dage.

Efter besøget på museet, som var meget interessant, begav vi os ned på parkeringspladsen til bilerne for at fortsætte og samtidig afslutte udflugten 2015. Der blev stillet forslag, om at køre til Silkeborg og finde et sted nede ved den gamle papirfabrik så der afsluttede vi dette års udflugt.

Vi har efterfølgende fået meget ros for udflugten.

Her er et lille udpluk fra forskellige situationer  fra vores årlige udflugt, som jo gik til Alrø og Industrimuseet i Horsens.

Udflugt til Lille Vildmosecentret

søndag den 7. august 2016

Her ses indgangen til Lille Vildmosecentret


Samtlige deltagere (undtagen fotografen) i vores udmærkede udflugt. Som det ses på billedet var det ikke for godt vejr hele tiden

Så var vi igen på den årlige udflugt. denne gang gik turen til Lille Vildmosecentret

Vi startede fra Lem Forsamlingshus kl. 10 og gjorde ophold i Øster Hurup for at få en lille forfriskning, inden vi tog retning mod Centret. Derefter gik vi ind for at løse billet, og som det første satte vi os tilrette i  den stedlige biograf for at se hele historien bag Lille Vildmose centret. Det var en meget interessant rundvisning i billeder og tale.

Efter denne indledning indtog vi vores medbragte frokost, for derefter at tage en tur med et tog, som kørte os 750 meter ud i vildmosen, hvor der ventede os en gennemgang af Vildmosens tilblivelse og fremtidige udseende fortalt af en yderst levende og engageret guide.

Vi satte os derefter ned for at drikke kaffe og hygge os, inden vi kørte til Als Odde. En af deltagerne foreslog at vi skulle tage til Færgekroen i Hadsund for at afslutte denne helt igennem vellykkede udflugt  

Udflugt til

DEN GENFUNDNE BRO

søndag den 6. august 2017

Søndag den 6. august mødtes vi atter til den årlige udflugt. Denne gang gik turen til Den Genfundne Bro, som ligger ved Vestbirk nær Brædstrup.

Vi Startede som sædvanlig med afgang fra Lem forsamlingshus kl. 9,30. Vi ankom til bestemmelsesstedet kl. ca. 11. Straks efter ankomsten spiste vi vores medbragte frokost ved nogle borde og bænke, som var opstillet på P-pladsen til Den Genfundne Bro.

Efter indtagelsen af frokosten sluttede vi os til den fremmødte guide kl. ca. 12.00.

Han viste os rundt i området og fortalte meget levende om broens historie fra den blev bygget og til den stod færdig i 1899. Den blev senere i 1925 gemt væk i en mægtig dæmning.

I 2013 blev den så genfundet og gravet fri. Dette arbejde stod færdig i 2016. Man blev meget overrasket over broens tilstand jo mere man gravede den fri, for den var i en usædvanlig fin stand efter de mange år med tildækningen.

Efter rundvisningen på stedet tog vi afsked med den meget vidende guide, som var ansat ved Horsens Kommune, og som havde ansvaret for hele projektet med ansøgninger  og godkendelser.

Derefter tog vi til det nærliggende Vestbirk vandkraftværk, hvor vi stillede bilerne på den tilhørende P-plads, derfra var der en vandretur på 600 meter til selve værket. Det var ikke muligt at komme ind i bygningen, så vi nøjedes med at kigge ind af vinduerne.

Næste destination var Himmelbjerget for at få tiden til at gå til indtagelsen af aftensmaden. Himmelbjerget bliver man aldrig træt af at besøge.

Næste punkt på dagsordenen var aftensmaden. Vi havde meldt ankomst til Gl. Rye kro kl. 18.00, og der fik hver især, hvad man ønskede at spise. Godt mætte vendte vi derefter næsen hjemad.

En helt igennem vellykket tur efter bestyrelsens mening. Vejret kunne godt have været bedre, men sådan er den danske sommer.

Udflugt lørdag den 28. juli 2018 til

Strandingsmuseum St. George i Thorsminde

Vi startede friske og veloplagte udflugten fra Lem forsamlingshus lørdag den 28. juli. efter at have kørt ca. halvvejs gjorde vi holdt på en rasteplads, hvor vi tog en ølpause. Vi kørte derefter videre til Thorsminde og spiste vores medbragte madkurve.

Vi indløste billetter til St. George Strandingsmuseum, hvor der var en mand, der fortalte om den ulykkelige hændelse, som var vederfaret den stakkels besætning ombord på St. Georg. Der var forskellige fund, som var udstillet på museet. Efter museums besøget fortsatte vi til Bovbjerg Fyr, hvor vi drak en kop kaffe med medbragt kage, inden vi fortsatte til Skive, hvor aftensmaden blev indtaget på Skive Bowlingcenter.

En helt igennem vellykket udflugt med rimelig godt vejr.

Udflugt til Stenvad Mosebrugscenter 4. august 2019

Udflugten gik i år til stenvad mosebrugecenter. Vi startede fra Lem forsamlingshus i privatbiler kl. 9.30 og kørte direkte til destinationen, hvor vi spiste vores medbragte frokost ved nogle bænke foran museumsbygningen. Efter indtagelsen af vores frokost tog vi en tur med det stedlige særprægede tog ud i området på en tur på omkring 2 kilometer.

Ved tilbagekomsten gik vi ind i museumsbygningen, hvor vi oplevedel nogle meget interessante begivenheder fra svundne tider fortalt på nogle plancher og forskellige videoer.

Efter at have vandret rundt på udstillingen var vi blevet sultne og kaffetørstige, men det var der råd for; der var opstilletet kaffebord med masser af kager, som vi aldrig før har oplevet.

Godt mætte på både oplevelser og kager, tog vi videre til Bønnerup Havn og sluttede af med at spise aftensmad på den lokale Cafe Kajkanten.

Vi tog derefter hjem godt mætte på oplevelser og dejlig mad